Stichting Chesed - Bestuur

Bestuurders

Adriaan Roggeveen - Voorzitter (geboortedatum: 13-03-1946)
J.H. Bakkenes-Aseyara-Luah - Penningmeester (geboortedatum: 03-03-1983)
Sandra Rachel Owusu-Ansah-Esuon - Secretaris (geboortedatum: 20-02-1969)

De bestuurders zijn onbezoldigd.
Stichting CHESED heeft 1 werknemer in dienst welke per jaar een bruto salaris van á‚18.340,- ontvangt.


Stichting CHESED
Barneveldseweg 81
6741 LJ Lunteren
RSIN nummer: 8211.66.621
KvK nummer: 09205257

Doelstellingen

Het ondersteunende onderwijsprogramma heeft zowel lange- als kortetermijndoelstellingen. Op de korte termijn willen we zo veel mogelijk briljante maar behoeftige studenten de kans geven om middelbaar en hoger onderwijs te volgen. Het programma biedt de volgende ondersteuning voor de kinderen:

  • Het vergoeden van schoolgeld en andere administratiekosten
  • Het kopen van onderwijsmateriaal waaronder tekstboeken, uniforms en transport