Stichting Chesed - Home


Stichting Chesed

Stichting CHESED is opgericht op 26 augustus 2009. Het doel van de stichting is het verlenen van hulp aan kinderen in het bijzonder in verband met hun opleiding en de financiering daarvan. Daarbij is er sprake van een sterke focus op derde wereldlanden in Afrika, waarbij samenwerking wordt gezocht met zusterorganisaties in deze landen. 

Who we are